PROLOG

Kuwa Po Rammi Meta. Rammi Otawa. Kuwa Tota Bo Fogey Aktian Meka Ya Lolu. Puka Kuwa Ya Dolu Tula  Fitoku. Kuwa Po Totula Pokakuwa. Kuwa  Tammi Otawa.  Kuwa Ako Powuka.

-Ortega, Ketua Puak Ortan-

*****

Kita (Kuwa) perlu (Po) merampas (Rammi) Meta. Rampas (Rammi) Otawa. Kita (Kuwa) tidak (Tota) boleh (Bo) lupa (Fogey) perbuatan (aktian) mereka (Meka) yang (ya) lalu (Lolu). Puak (Puka) kita (Kuwa) yang (Ya) terdahulu (Dolu) telah (Tula) berjuang (Fitoku). Kita (Kuwa) perlu (Po) teruskan (Totula) perjuangan (Pokakuwa). Kita (Kuwa) tawan (Tammi) Otawa.  Kira (Kuwa) akan (ako) berkuasa (Powuka).

-Ortega, Ketua Puak Ortan-